Sonety 2016

Shake-Speare

SONETY 2016

 

Preklad: Ľubomír Feldek

Hudba: Viliam Gräffinger

Hudobné naštudovanie: Jozef Chabroň

 

Scénografia Marek Hollý

Kostýmová výtvarníčka Dáša Veselovská

Nové technológie a médiá Pavol Soukal

Realizácia scény a svetelný dizajn Slavomír Šmálik

Fotograf: Ctibor Bachratý

 

Choreografia: Radoslav Piovarči

Dramaturgia:Matúš Bachynec

Divadelná adaptácia a réžia: Peter Maťo

 

 

Osoby a obsadenie:

Muž (s dušou básnika) / Vladimír Zboroň

Prvý tieň / Marek Koleno

Druhý tieň/ Tomáš Stopa

Tretí tieň / Ľubomír Radošovský

Štvrtý tieň / Ladislav Hallon*

Piaty tieň / Ernest Hudec*

Šiesty tieň / Ľubomír Kyzek*

Siedmy tieň / Ladislav Podkamenský*

Ôsmy tieň / Adam Blažo*

Deviaty tieň / Martin Lampert*

Desiaty tieň / Eugen Gál*

Jedenásty tieň / Milan Jazudek*

*Octet singers

 

Premiéra (prvé uvedenie) 26. 5. 2017 o 20 hod.

Výstavný pavilón Podhradie SNM (2. posch.), Žižkova 16, Bratislava.

27. 5. - 28. 5. - 29. 5. 2017 reprízy

 

Divadelná adaptácia Shakespearových Sonetov 2016 (prel. Ľubomír Feldek, divadelná adaptácia a réžia Peter Maťo), je projektom (premiéra – prvé uvedenie 26. mája 2017), ktorý chce vzdať hold anglickému renesančnému básnikovi. Shakespeare oslavuje 400 rokov od svojej smrti a preto sme sa rozhodli inscenovať jeho najslávnejšiu básnickú zbierku Sonety v netradičnom výstavnom priestore Podhradie SNM. Divadelná adaptácia analyzuje básnikovu dušu prostredníctvom javiskovej postavy MUŽA S JEHO SPIEVAJÚCIMI TIEŇMI. Nové mediálne postdramatické výrazové prostriedky nás vtiahnu do sveta Tieňov v nás a mimo nás. Muž rekapituluje svoj život a uvažuje nad jeho zmyslom.

Výskum, tvorba, prezentácia, otvorený tvorivý proces ako aj diskusie, ktoré sú prístupné verejnosti, umeleckej komunite, mládeži atď. Ide o netradičnú divadelnú adaptáciu Shakespearovej básnickej tvorby  medzi širokú verejnosť.

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Bratislavského samosprávneho kraja, atď.
Rok: 
2017
Trvanie: 
piatok, 26 máj, 2017 - pondelok, 29 máj, 2017
Kategória: 
Partneri: 
Ľubomír Feldek, Viliam Gräffinger, Jozef Chabroň, Marek Hollým Dáša Veselovská, Slavomír Šmálik, Ctibor Bachratý, Matúš Bachynec, Peter Maťo, Vladimír Zboroň, Marek Koleno, Tomáš Stopa, Ľubomír Radošovský, Ladislav Hallon, Ernest Hudec, Ľubomír Kyzek, Ladislav Podkamenský, Adam Blažo, Martin Lampert, Eugen Gál, Milan Jazudek, Bratislavský samosprávny kraj, Fond na podporu umenia
Lokalita: 

Back to Top