3D

3d alebo 3-D je skratka výrazu " trojdimenzionálny", " trojrozmerný" a označuje priestor, ktorý je možné popísať troma rozmery (karteziánska sústava súradníc). Predmety v trojrozmernom svete majú svoj objem. Skratka 3D často označuje techniky používané pre zobrazenie či prezeranie zdanlivo trojrozmerných objektov na plochom - dvojrozmernom 2D médiu (na papieri, filmovom plátne, počítačovej obrazovke a pod.).
 

Slovenčina

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Subscribe to RSS - 3D

Back to Top