3D skenovanie

3D skenovanie je v súčasnosti časovo i nákladovo najefektívnejšia metóda priestorového merania objektov a následnej tvorby 3D modelov z nameraných údajov. Výsledkom skenovania je 3D sústava bodov so súradnicami X,Y,Z, ktoré predstavuje trojrozmerný obraz.

Slovenčina

Workshop 3D skenovania

Vizuál 3D skenovania sa stal jedným zo symbolov modernej doby. Začal sa využívať nielen pri dizajnových návrhoch, v lekárstve, ale aj vo videoklipoch i filme. Podáva viac informácii o rozmere, tvare, ,,vidí za roh"... Je však chápaný verejnosťou ako technológia budúcnosti, ku ktorej treba drahé špeciálne prístroje. No opak je pravda. Je možné skenovať finančne i technologicky náročne cez laserové skenery. No v súčasnosti vo veľkej miere sa využívajú dostupné lacné technológie, DIY riešenia.

Odoberať RSS - 3D skenovanie

Back to Top