intermédia

Pojem intermédia je používaný od polovice šesťdesiatych rokov podľa hnutia Fluxus a umelca Dicka Higginsa. Popisuje rôznu interdisciplinárnu umeleckú činnosť. To znamená presahy jednotlivých umeleckých oblastí, ako napr. medzi kresbou a poéziou, alebo medzi maľbou a divadlom - značíme ako "intermédia". U opakujúcich sa novo-vznikajúcich žánrov sa objavujú vlastné názvy (napr. vizuálna poézia alebo performancia). Higgins popisuje tendencie, ktoré považoval za najzaujímavejšie a najlepšie v novom odbore - tie ktoré prekračovali hranice uznávaných médii alebo tie ktoré predtým neboli považované za umelecké formy (napr. počítačové umenie).

Slovenčina

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Subscribe to RSS - intermédia

Back to Top