gender - rod

Gender znamená sociálny a kultúrny význam, ktorý si pripisuje pohlavie. Tento pojem označuje súbor záujmov, vlastností, spôsobov konania a pod., ktoré sú v určitej spoločnosti pripisované ženám a mužom a súčasne od nich i očakávané. Pojem gender bol zavedený preto, aby sa poukázalo na skutočnosť, že tieto charakteristiky, ktoré su pripisované ženám a mužom nie sú dané biologickým základom ale že sú sociálnou konštrukciou. Pojem gender nahradil pred tým používaný pojem psychologické pohlavie

Slovenčina

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Subscribe to RSS - gender - rod

Back to Top