rodová rovnosť

Gender znamená sociálny a kultúrny význam, ktorý si pripisuje pohlavie. Tento pojem označuje súbor záujmov, vlastností, spôsobov konania a pod., ktoré sú v určitej spoločnosti pripisované ženám a mužom a súčasne od nich i očakávané. Pojem gender bol zavedený preto, aby sa poukázalo na skutočnosť, že tieto charakteristiky, ktoré su pripisované ženám a mužom nie sú dané biologickým základom ale že sú sociálnou konštrukciou. Pojem gender nahradil pred tým používaný pojem psychologické pohlavie.

Slovenčina

Emancipácia

V dňoch 19. a 20. decembra 2015 sa v pivnici Kamperovej kúrie SNM - Archeologického múzea, konali Hollého premiéry Emancipácie (1908). Víziou inscenácie (jej prvého uvedenia), bolo nabúrať tradíciou prijímaný názor, ktorý podporuje rodové stereotypy a predstavy o akomsi ,,prirodzenom“ správaní sa jednotlivcov na základe ich príslušnosti k určitému pohlaviu.

Odoberať RSS - rodová rovnosť

Back to Top